Van de hoofd-hartredactie: Vertrouwd en robuust

Voor dit nummer hebben we ons afgevraagd hoe we met zijn allen het beste kunnen inspelen op de ‘nieuwe toekomst’. We hebben een aantal auteurs en gesprekspartners bijeen kunnen brengen die ons de handvatten bieden om met een verfrissende blik naar voren te kijken. Het zijn voor het merendeel bekende handvatten die in andere omstandigheden op andere manieren ook al gebruikt worden: ‘vertrouwd en robuust’. Maar laten we er ook even bij stil staan dat we ze wellicht al veel eerder en meer hadden kunnen inzetten, om met elkaar toekomstbestendig te kunnen leven en werken.

publicatie
Publicatiedatum
14-06-2020
Editie
HMR 191, mei-juni 2020
Reageer