Van de hoofdhartredactie - Cultuur: de maatgevende context van de samenwerking

Het begrip 'cultuur' wordt nogal eens ondoordacht gebruikt, en als manager heb je niets aan snelle typeringen. De organisatiecultuur is een serieus aspect van de strategievorming en die moet je bekijken in nauwe samenhang met wat Ten Have e.a. in dit nummer de ‘socio-structuur’ van de organisatie noemen. Ook in de andere bijdragen in dit nummer gaan ‘zacht’ en ‘hard’ meer of minder nadrukkelijk hand in hand - verspreid over thema's variërend van marketing tot werving en selectie en verandermanagement.

publicatie
Publicatiedatum
14-08-2019
Editie
HMR 186, juli-augustus 2019
Reageer