Van de hoofdhartredactie - Perspectief op reflectie

Vakantie biedt vaak tijd voor reflectie, maar het is te hopen dat zowel organisaties als hun medewerkers er ook buiten de vakantie tijd voor maken. ‘Stilstaan moet’! Voldoende stof voor reflectie in dit nummer: over technologie en toepassingen waarmee bedrijven CO2 onttrekken aan de atmosfeer, een pleidooi voor zorgzaamheid als zingeving in het werk, de ‘ontkoppeling’ tussen mens en organisatie, en de aanstormende automatisering in het advieswezen naast enkele adviezen van meer ‘operationele’ aard: ervaringen met Agile werken, respectvolle behandeling van medewerkers als succesfactor voor organisaties, en effectievere communicatie over KPI’s ten behoeve van een doeltreffende prestatiedialoog. Tot slot een beschouwing waarin enkele belangrijke vermeende verschillen tussen mannen en vrouwen worden ontkracht - met alle consequenties van dien voor het management. In dit nummer ook een bespreking door Henk Volberda van het boek Reinventing Business Models dat hij publiceerde samen met Van den Bosch & Heij.

publicatie
Publicatiedatum
04-09-2018
Editie
HMR 180, juli-september 2018
Reageer