Van de hoofdredactie -- Overleven in netwerken

Grote gevestigde ondernemingen hebben het moeilijk. Gemiddeld genomen daalt zowel hun levensduur als hun personeelsomvang. Meer en meer zijn het de kleine, flexibele en vaak nog jonge ondernemingen die het speelveld lijken te gaan bepalen. Wat kunnen bestaande grote ondernemingen doen om te voorkomen dat ze achterop raken of kopje onder gaan? In dit nummer komen daartoe de volgende thema's aan de orde:

Her- en doorstarten:
- Sviokla bespreekt vijf prille maar vaak genegeerde indicatoren van komende veranderingen in een bedrijfstak.
- Klaassen presenteert vier manieren waarop geleerd kan worden van succesvolle start-ups. 

Netwerken van mensen:
- Van Os, Delisse en Jurriëns laten zien hoe een 3.0 organisatie wordt opgebouwd en onderhouden.
- Kaats, Opheij en Dees bespreken hoe met externe partners doordacht samenwerkingsverbanden kunnen worden opgetuigd.

Netwerken van dingen:
- Iansiti en Lakhani beschrijven aan de hand van het voorbeeld van GE hoe de focus kan worden verlegd van het leveren van producten naar digitaal ondersteunde dienstverlening gericht op verbetering van de bedrijfsresultaten van de klant.
- Burkitt geeft enkele strategische richtlijnen op hoofdlijnen voor bedrijven die hun kans willen grijpen in de wereld van het ‘Internet of Things’ (IoT).

Ontwrichting ten goede en ten kwade
-
- De ontwrichtende werking van het IoT heeft veel positieve kanten, maar Martin wijst op de maatschappelijke ontwrichting die wordt veroorzaakt door het louter handelen in waarde. Hij richt zijn pijlen vooral op hedgefondsmanagers.

 

publicatie
Publicatiedatum
18-12-2014
Editie
HMR 158, november-december 2014
Reageer