Veilig verbinden op de werkvloer: een voorwaarde voor beter presteren

Medewerkers die zich onveilig voelen op de werkplek kunnen niet optimaal presteren. De werkrelaties bepalen in belangrijke mate hoe (on)veilig mensen zich voelen. Recent werk in de psychologie biedt aanknopingspunten om de werkrelaties in organisaties aan te sturen en te verbeteren.

Auteursgegevens

Marc Stekelenburg

Lianda van der Knaap

publicatie
Publicatiedatum
10-10-2019
Editie
HMR 187, september-oktober 2019
Reageer