Veranderen als onderneming

Change management wordt vaak gekenmerkt door eenzijdige en ideologische aandacht voor de ‘zachte kant’. Wat te weinig aandacht krijgt zijn de zaken die werk en organisaties ook ‘maken’: het primaire proces, de economische doelstellingen en de vraag naar het bestaansrecht van de organisaties. Het management van verandering heeft zich ‘weggeprofileerd’ van het management van de organisatie. Veranderen draait niet om ‘L’art pour l‘art’. De vraag is dan ook hoe change management weer productief en dienstbaar aan het bestaansrecht van de organisatie kan worden. Het antwoord is: door veranderen als onderneming te beschouwen. De onderneming (overheidsinstelling of non-profitorganisatie) en haar bestaansrecht en doel moeten het uitgangspunt en de leidraad vormen. Zo veranderen vraagt het nodige: ratio en emotie, economie en psychologie, inhoud en proces, sturing en autonomie moeten evenwichtig, in samenhang en doelgericht (management)aandacht krijgen. Doelgericht veranderen vereist zowel vastberadenheid en consistentie als het vermogen te leren en een plan aan te passen wat betreft de weg waarlangs. Het is zaak om met het bestaansrecht van de organisatie als referentiepunt zorgvuldig en systematisch te streven naar betekenisvolle bijdragen aan organisaties, naar werkende oplossingen, zodat organisaties beter kunnen presteren. Het bewustzijn dat organisaties zowel sociale als economische systemen zijn, is daarbij cruciaal.

Pagina 32-47

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 101, mei-juni 2005
Reageer