Veranderkracht optimaliseren met eenvoudige en meervoudige aanpakken

Succesvolle verandering vraagt om een ordentelijk proces waarin eerst een theorie wordt ontwikkeld omtrent de door te voeren verandering, die vervolgens wordt uitgewerkt in een veranderstrategie met bijbehorende aanpakken, interventies en randvoorwaarden. Bij een relatief eenvoudige verandering kan één veranderaanpak volstaan, bij complexere verandervraagstukken zullen meerdere veranderaanpakken in samenhang moeten worden ingezet.

publicatie
Publicatiedatum
01-01-2012
Editie
HMR 145 september-oktober 2012
Reageer