Veranderprogramma’s anders
Programmamanagement kan een goed middel zijn om ingrijpende, complexe veranderingen in organisaties beter te laten slagen. Voorwaarde is wel dat er een meervoudige manier van kijken wordt ontwikkeld die recht doet aan de variatie aan vraagstukken die binnen een programma kunnen spelen en de gevarieerdheid in aanpakken of interventievormen die daardoor noodzakelijk is. Naast bekende concepten als projecten, processen en improvisaties moeten aanvullende vormen voorhanden zijn die weliswaar gericht zijn op specifieke onderdelen van het programma, maar ook ontwikkeling en oplossing moeten brengen, juist door hun samenhang. Programmamanagement wordt gezien als een potentieel vruchtbare benadering voor het goed omgaan met en tot resultaat brengen van complexe verandervraagstukken. Maar om deze benadering te laten ‘werken’ is het wel nodig om programmamanagement als concept van een alternatief perspectief te voorzien. Dat gebeurt hier met een mix van bestaande en nieuwe taal voor programmamanagement, welke tot stand is gekomen door het veld van verandering en programma’s te analyseren, te preciseren en te herdefiniëren.
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 112, maart-april 2007
Reageer