Verantwoord besturen van organisaties
‘In control’ is een begrip dat met name geassocieerd wordt met de financiële risico’s van een organisatie en het afleggen van verantwoording. Dat is vanuit de opdracht van de manager en de doelen van de organisatie te beperkt. Om ‘in control’ te zijn moet men in staat zijn de organisatie verantwoord te besturen zodat de gestelde doelen effectief en efficiënt gerealiseerd kunnen worden. Om de manager inzicht te geven in de elementen van verantwoord besturen is onderzocht wat het vanuit psychologisch, organisatiekundig en strategisch perspectief vergt om ‘in control’ te kunnen zijn. Er wordt ingegaan op de mogelijke belemmeringen en manieren om daar goed mee om te gaan. Op basis daarvan is een ‘landkaart’ ontwikkeld aan de hand waarvan de organisatie verantwoord bestuurd kan worden. De hoofdcoördinaten van die kaart zijn: richting, consistentie, samenhang en feedback. 
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 113, mei-juni 2007
Reageer