Waarde creëren door activiteiten af te stoten

Overzicht van inzichten uit dertig jaar onderzoek

In het managementonderzoek hebben acquisities altijd veel meer aandacht gekregen dan desinvesteringen. Een acquisitie veronderstelt groei, en dus succes. Een activiteit afstoten is het tegenovergestelde daarvan, en oogt dus onaantrekkelijk. Een desinvestering is echter een belangrijk veranderingsinitiatief. Bovendien kan een onderneming er waarde mee creëren. In dit artikel wordt het populaire thema van acquisities daarom eens van de andere kant bekeken – van de kant van de verkopende onderneming. Met als centrale vraag: wat weten we inmiddels over desinvesteringen sinds Michael Porter er dertig jaar geleden met een artikel in de California Management Review aandacht voor vroeg? Het antwoord is een inventarisatie van de ontwikkelde kennis over de motieven voor desinvestering, de factoren die desinvestering ontmoedigen, en de uitkomsten van desinvesteringen. De centrale boodschap: een desinvestering mag niet automatisch gezien worden als een blijk van mislukking en slecht management. Het is juist een teken van een nieuw begin. Kijk maar naar het alom bewonderde GE, dat onder leiding van de al evenzeer bewonderde Jack Welch veel activiteiten afstootte.
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 116, november-december 2007
Reageer