Waarom businessmodellen zich zo moeilijk laten veranderen
Een goed businessmodel is de ruggengraat van elke organisatie. Een businessmodel beschrijft de logica van processen waarmee de organisatie denkt te kunnen floreren. De logica achter de processen vloeit voort uit het mentale model: de lens waardoor de organisatie de markt ziet en begrijpt. Het kan gebeuren dat het begrip van de wereld niet overeenkomt met hoe de wereld daadwerkelijk in elkaar steekt, met als gevolg dat het businessmodel niet langer aansluit bij de markt. Dan is het van cruciaal belang dat het businessmodel en het mentale model daarachter aangepast kunnen worden, zodat er weer een fit ontstaat tussen organisatie en markt. Echter, de praktijk laat zien dat het aanpassen van het businessmodel niet eenvoudig is. In dit artikel worden de faalfactoren besproken die hieraan ten grondslag liggen, alsmede handvatten aangereikt om die faalfactoren te ondervangen. Pagina 53-58
publicatie
Publicatiedatum
18-09-2011
Editie
HMR 137, mei - juni, 2011
Reageer