Wat beweegt een topmanager bij een verandering?
Wat vinden topmanagers van de verandertrajecten die ze initiëren en begeleiden? Wat vinden ze belangrijk en vinden ze zichzelf succesvolle veranderaars? Om deze vragen te beantwoorden zijn ruim honderd directieleden en managers uit het bedrijfsleven in Nederland geïnterviewd. Het onderzoek geeft een beeld van de belevingswereld van topmanagers rond de verandertrajecten die zij initiëren en begeleiden. De auteurs beschrijven de belangrijkste resultaten van dit onderzoek en besluiten met een reflectie op de resultaten. Het onderzoek laat zien dat organisatieverandering, ondanks een veelvoud aan theorieën, modellen en recepten, in de praktijk nog steeds op een eendimensionale wijze wordt uitgevoerd. Topmanagers in het bedrijfsleven blijken een bovengemiddelde voorkeur te hebben voor een inhoudelijke ontwerpgerichte aanpak van het verandertraject. Slechts tien procent van de managers noemt een expliciete combinatie van cultuur- en structuurverandering en slechts drie procent een verandering rond het individu in organisaties. Gevraagd naar hun ervaringen met deze werkwijze blijkt dat managers achteraf meer aandacht hadden willen besteden aan reflectie, feedback en aanpassingsvermogen. Uit de ervaring van de managers blijkt dat het daarbij niet gaat om het bereiken van consensus. Het gebrek aan balans, tussen het planmatige, van bovenaf geven van sturing enerzijds, en het faciliteren van mensen, leren en tussentijdse aanpassing anderzijds, wordt dus door de managers zelf geconstateerd.
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 108, juli-augustus 2006
Reageer