Wat is de zwakste schakel?

Naar een beter innovatieproces met de ‘innovatiewaardeketen’

Er is geen standaardoplossing voor de organisatie die meer nieuwe ideeën wil genereren, ontwikkelen en doorvoeren. Elke onderneming heeft specifieke omstandigheden, en die brengen hun eigen specifieke uitdagingen met zich mee. Het management moet de innovatie in de organisatie daarom van begin tot eind bekijken, speciale zwakke punten in kaart brengen, en heel gericht toonaangevende methoden op het gebied van innovatie toepassen teneinde die zwakke punten aan te pakken. De ‘innovatiewaardeketen’ biedt daarvoor een houvast. In dit ‘framework’ wordt het innovatieproces in drie fasen verdeeld: genereren van ideeën, vertaling van ideeën, invoering van ontwikkelde concepten. In de aansturing van de innovatie door die drie fasen dient het management zes cruciale activiteiten uit te voeren: ideeën putten uit het eigen bedrijfsonderdeel, ideeën halen uit andere onderdelen van de organisatie, ideeën buiten de onderneming vinden, ideeën selecteren en verder ontwikkelen, en tot slot ervoor zorgen dat de ontwikkelde concepten op de gewenste schaal worden ingevoerd. Met behulp van de innovatiewaardeketen kan het management zwakke punten in het innovatieproces van de onderneming ontdekken. Op basis daarvan kan men selectiever instrumenten en methoden op het gebied van innovatie toepassen. De innovatiewaardeketen kan ook duidelijk maken dat te uitbundig investeren in de vermeende sterke punten van de organisatie op het gebied van innovatie juist ondermijnend zal zijn voor de zwakke schakels in de innovatieketen en daarmee voor de totale innovatie-inspanning.  
publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Editie
HMR 115, september-oktober 2007
Reageer