Wat weerhoudt financiële functies ervan om high performance te worden … en wat kan daaraan worden gedaan?

Aansluitend op een eerder in HMR uiteengezet pleidooi voor een ‘hoogpresterende financiële functie’ (HPFF) worden in dit artikel de uitkomsten gepresenteerd van een onderzoek naar de belangrijkste obstakels die organisaties ervaren bij het streven naar zo’n HPFF en de aanbevelingen die zij doen.

 

 
publicatie
Publicatiedatum
15-02-2019
Editie
HMR 183, januari-februari 2019
Reageer