Zes regels voor de nieuwe CFO

Ondernemingen kunnen om uiteenlopende redenen andere bedrijven overnemen of ermee fuseren. Een succesvolle integratie is ook niet voor iedere onderneming hetzelfde. In alle gevallen is echter een sleutelrol weggelegd voor de Chief Financial Officer (CFO). Deze vervult doorgaans drie essentiële rollen in een fusie- of overnameproces: als strateeg, samen met de CEO (past de fusie of overname wel bij de doelen?); als manager van de synergie (planning, inzet van mensen, beloning, controle); en als ‘business integrator’ (zowel de financiële als de niet-financiële onderdelen). Door deze rollen goed te vervullen, levert de CFO een cruciale bijdrage aan de groei van de onderneming en zorgt hij/zij ervoor dat de transactie de beoogde meerwaarde oplevert. Om die rollen goed te kunnen vervullen, dient de CFO naar de mening van de auteurs zes basisregels aan te houden: bepaal het strategische doel, wees bedacht op eventuele kansen in de toekomst, betaal nooit te veel, realiseer synergie, bouw aan vertrouwen in toekomstig succes, en doe geen concessies in de financiële controle. Deze regels worden in dit artikel onder andere uitgewerkt aan de hand van een uitgebreid onderzoek onder CFO’s. Hierdoor kunnen voor elk van de zes thema’s indringende praktische richtlijnen worden gegeven. De genoemde drie rollen en zes regels bieden een goed uitgangspunt voor succes, schrijven de auteurs. Succes vereist echter wel de wil om betere transacties te sluiten, door weloverwogen risico’s te nemen en vernieuwende strategieën en instrumenten toe te passen.

Pagina 47-52

publicatie
Publicatiedatum
01-01-1970
Reageer