Artikelen van Kruyning, Edgar
  • Veranderen als krijgskunde
    Publicatiedatum 14-02-2020
    De notie van het ‘gevecht’ biedt een realistisch perspectief op leven en ondernemen wanneer de ‘kleine worstelingen’ van het leven bekneld raken tussen het streven naar een hoger doel en het streven naar zelfverwezenlijking. Aldus twee martial arts-beoefenaars die in dit essay onderzoeken hoe de zes componenten van de krijgskunde een handelingskader kunnen bieden voor de manager.
    Lees verder >