Artikelen van Geurts, Raymon
  • Organisatieontwikkeling vanuit een betekenisvolle belofte
    Publicatiedatum 10-04-2020
    Niet systemen zijn leidend, maar de intrinsieke motivatie om betekenisvol te zijn. Die betekenis centraal stellen betekent een fundamentele wijziging voor de organisatie. De daarmee gepaard gaande belofte dwingt de organisatie stil te staan bij vragen over haar ‘DNA’, de gewenste impact in het hier en nu en het te maken verschil in de samenleving om zich te kunnen ontwikkelen naar een gelukkige organisatie.
    Lees verder >