Colofon

 

Best for Business

Holland Management Review (HMR) biedt zes keer per jaar een selectie uit de beste, regelmatig prijswinnende, artikelen van medewerkers van onder meer diverse business schools in de VS, Nederland en België. HMR heeft een exclusieve samenwerking met Harvard Business Review en brengt artikelen uit deze en andere toonaangevende vakliteratuur in vertaling uit.

Daarnaast publiceert HMR ook werk van organisatieprofessionals die vanuit hun praktijk in en buiten organisaties kennis vergaren en dat met collega's en andere geinteresseerden willen delen. Wij noemen dit 'Best for Business'. Met een abonnement op HMR blijft de lezer op de hoogte van de ontwikkelingen en trends op het gebied van alle actuele management thema's. Het tijdschrift heeft een lange staat van dienst en is opgericht in 1983. 

Holland Management Review (ISSN 0927-4375) is een uitgave van Mediawerf Uitgevers in Amsterdam. Mediawerf is een onafhankelijke uitgeverij die zich toelegt op vakpublicaties op het terrein van management, organisatie, bestuur en toezicht. Mediawerf is opgericht in 2003. 

Uitgever/directeur
Klazinus Lagerwerf, tel. 06 22495912. E-mail: klazinus@mediawerf.nl

www.mediawerf.nl

Hoofdredactie
(Niet voor abonnementen en bezorgingen)
dr. Ben Kuipers en Erik van der Wal.

U kunt de hoofdredactie bereiken via e-mail: hoofdredactie@hmr.nl

Eindredactie & webredactie
Raymond Gijsen
raymondgijsen@hotmail.com

Redactieraad
Prof. dr. H.R. Commandeur
Prof. dr. F. Langerak
Prof. dr. P.S.H. Leeflang
Prof. dr. A-P. de Man
Prof. dr. W.F.G. Mastenbroek
Prof. dr. J. Strikwerda
Prof. dr. H.W.J. Volberda

Contact m.b.t. abonnementen en bezorging
S.P. Abonneeservice
A van Leeuwenhoekweg 34, 2408 AN  Alphen aan den Rijn

Tel: 0172 - 47 60 85. Fax: 0172 - 65 33 07. Of per e-mail: mediawerf@spabonneeservice.nl

Ontwerp en vormgeving
http://www.houdbaar.nl

Advertentie-exploitatie
Mediawerf Uitgevers
E-mail: klazinus@mediawerf.nl
www.mediawerf.nl

Overname artikelen
Artikelen, berichten en afbeeldingen mogen alleen worden overgenomen en vermenigvuldigd na schriftelijke toestemming van de redactie.

Abonnementen
Als vaktijdschrift hanteren wij de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan ervan uit dat u het blad ontvangt uit hoofde van uw beroep. Hierdoor wordt uw abonnement steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Tenzij expliciet een niet-verlenging is afgesproken.
Zie voor abonnementen www.hmr.nl
Abonnementen lopen automatisch door, tenzij uiterlijk acht weken voor de vervaldatum schriftelijk wordt opgezegd. Een abonnement is pas definitief beëindigd na onze bevestiging van de opzegging. Prijswijzigingen voorbehouden.

Adreswijziging
Minimaal drie weken van te voren doorgeven via mediawerf@spabonneeservice.nl.