Disclaimer

Mediawerf heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en redactie van de inhoud van deze website (de informatie). Desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet juist of onvolledig is. Mediawerf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van (het ontbreken van) de toegang tot de informatie en het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook. Mediawerf geeft ten aanzien van al hetgeen hiervoor is genoemd geen enkele garantie. Mediawerf behoudt zich het recht voor de informatie en deze mededeling op enig moment te wijzigen, uit te breiden en/of te beperken.

Overigens behoudt Mediawerf zich alle rechten, waaronder auteursrechten, voor. Op het gebruik van (informatie afkomstig van) deze website is Nederlands recht van toepassing.