Privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij behouden ons het recht voor het privacy-statement aan te passen. Wijzigingen zullen via deze website worden gepubliceerd.